نقش نسبیت‌های روانشناختی در فهم محیط

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دکتری شهرسازی، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

چکیده

به‌طور کلی لذت مردم از یک منظره‌ در شهر یا استقبال از یک فضای شهری، احساس رضایت خاطر طراحان این فضاها را نیز به دنبال دارد. اما آیا با اجرای طرح‌های آینده شهری نیز این رضایت تداوم خواهد داشت؟ به عبارت دیگر آیا خوشامد و استقبال مردم از یک فضای طراحی‌شده تصادفی استیا این امر براساس یک فرایند نسبتاً ثابت و قانونمند اتفاق می‌افتد؟ آیا موفقیت‌های یک طراح قابل تکرار است؟ آیارسیدن به طرح‌های برتر محیطی، از نظر مردم، قواعد و قوانین خاصی دارد؟ این نوشتار سعی دارد به طور فشرده این مبحث را در حد طرح مسئله بازخوانی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Naser Barati
Ph. D in Urbanism