بررسی تأثیر ضوابط شهرسازی بر شکل شهرتهران

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دکتری شهرسازی/ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

 ضوابط و مقررات شهرسازی به عنوان یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر شکل شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از آنجایی‌که عاملی همچون شکل شهر باید دارای معیارهای مطلوبیت نیز باشد، اندیشمندانی همچون کوین لینچ و سایر پژوهشگران حوزه توسعه پایدار سعی در تدوین و تبیین آنها نموده‌اند. صرف‌نظر از اینکه آیا این معیارها می‌توانند به طور کامل در همه مکان‌ها قابل اندازه‌گیری باشند، لازم است ضوابط و مقررات شهرسازی به منظور سنجش میزان هم‌سویی آنها با معیارهای مطلوبیت شهر، بررسی شود. این نوشتار سعی در بررسی پاره‌ای از این ضوابط و مقررات یعنی مقررات مربوط به سطح اشغال بنا و ایجاد نمای ساختمان‌ها و منظر شهری در ایران، با مطالعه موردی شهر تهران دارد. بدین ترتیب و با مقایسه تحلیلی نمونه‌های مشابه خارجی، میزان تطبیق مطلوبیت شکل شهر از طریق تحقق و اجرای مقررات شهرسازی پیش گفته، سنجیده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Alierza Bandarabad
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -