بررسی جنبه‌های ادراکی و عملکردی ورودی شهر تهران (از بزرگراه شمال)

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

بخش عمدة شناخت ما از شهر در فضاهای باز شهری شکل می‌گیرد. این فضاها تصویر برجسته شهر را می‌سازند. ورودی شهرها به عنوان اولین نقاطی که اکثر مسافران با آن برمی‌خورند، بخش عمدة تصویر اولیة شهر را شکل می‌دهد. تصاویر و حال و هوا و قوت مکان آنها در شکل‌دهی ذهنیت مخاطبان در رابطه با شهری که پیش‌رو خواهند داشت بسیار مؤثر است. به‌هم خوردن تسلسل مراتب در نظام کالبدی شهرها سبب شده تا ورودی شهرها که یکی از حلقه‌های این اتصال است، عملکرد مناسبی نداشته باشد، نقش خود را به خوبی ایفا نکنند و حامل پیام، معما و یا تصویری از شهر نباشد.
این مقاله به دنبال آن است که با شناسایی دلایل ناکارامدی ورودی شهرهای امروزی، اصول و پایه‌هایی جهت طراحی ورودی‌ها ارائه دهد. از همین رو جهت درک بهتر موضوع و نحوة تأثیرگذاری عوامل ذکر شده بر شکل و نقش ورودی، مراحل طراحی ورودی تهران از سمت آزاد راه تهران– شمال در بخش دوم مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Ensieh Ghavampour
M.A in Landscape Architecture
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -