نگاهی گذرا به «تئاتر خیابانی» در ایران و جهان

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران

چکیده

بسیاری از نمایشگران و حتی محققین داخلی هنوز در تعریف تئاتر خیابانی، از مفهوم نمایشی که در خیابان یا سایر فضاهای بیرونی اتفاق می‌افتد، استفاده می‌کنند؛ تعریفی که بر اساس مفاهیم معاصر از تئاتر خیابانی‌- چه در حوزه شکل و چه در قلمرو محتوا‌- کاملاً نادرست است.
در مقاله حاضر کوشیده شده تعریفی علمی، صحیح و جامع از تئاتر خیابانی ارائه شود. تعریفی که از یک سو نگاه به سابقه تاریخی این گونه نمایشی دارد، و از سوی دیگر مضامین عمومی استفاده شده در این نمایش و نیز شکل خاص اجرای آن را در بر می‌گیرد.
-

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Majid Sarsangi
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -