اکوموزه و اصالت حیات اجتماعی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

با اینکه سابقه «اکوموزه» در ایران به حدود 7 سال پیش (1382) باز می‌گردد؛ اما همچنان از اکوموزه‌ها تعابیری اشتباه چون موزه‌های فضای باز 1 ارائه می‌شود که ریشه در عدم شناخت این نوع موزه‌ها دارد. در این مقاله سعی شده است موزه‌هایی که در نگاه اول به نظر مشابه می‌آیند ولی از حیث عملکرد، حیات، هدف و دستاوردها متفاوت هستند، بررسی شوند. بخش اول به تعریف اکوموزه و بخش دوم به جایگاه آن در ایران می‌پردازد و در نهایت پیشنهاداتی برای آینده ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Shahab Nazari Adli
M.A in Architecture
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -