بازنگری کوین لینچ در برنامه‌ریزی سیمای محیط

نویسنده

پژوهشگر دکتری شهرسازی

چکیده

 
با مطالعاتی که «کوین لینچ» در زمینه سیمای شهر انجام داد، موضوع برنامه‌ریزی محیطی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. مطالعات لینچ، پنج محور گره، نشانه، راه، لبه و محله را به عنوان عناصر اصلی سیمای شهر طرح می‌کند که اساس تصور ذهنی شهروندان از موقعیت مکانی آنها در محله را تشکیل می‌دهد. با وجود اهمیت و ارزش‌های این مطالعات، انتقاداتی نیز در طول دهه‌های گذشته به اندیشه و روش او وارد شده که موجب ارتقاء و تکمیل مبانی علمی مطالعات سیمای شهری می‌شود. مقاله حاضر ضمن مرور دیدگاه‌های لینچ، وجوه اهمیت و موارد نارسایی چارچوب فکری او را بررسی می‌نماید.
-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Mohammad Saleh Shokuhi Bidhendi
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -