واکاوی امکان قرائت‌های مختلف از یک اثر معماری

نویسنده

کارشناس ارشد طراحی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

-
در این مقاله با اتخاذ رویکردی برون هنری، ضمن معرفی دو نگرش مؤلف‌محور و مخاطب‌محور در فرایند فهم اثر، به ارزیابی مسئله اختلاف در ادراک و تفسیر معماریِ متن‌وار بر پایه سه محور اساسی می‌پردازیم : درستی یا نادرستی استقلال معنایی اثر از خالق اثر، نقش افق معنایی بیننده در ادراک اثر و راز وقوع تفاسیر و فهم‌های متفاوت برای یک اثر متعین. در قسمت پایانی مقاله با ژرفکاوی دلایل وقوع تفاسیر متفاوت برای یک اثر معماری، مشخص خواهد شد که اصل شکل‌گیری تفاسیر متفاوت برای یک کالبد معماری تا چه حد درست بوده و با فرض پذیرش اصل درستی آن، آیا بایستی فرایند ادراک یک کالبد معماری، مضبوط و روشمند بوده یا آنکه هر فهم و تفسیری از اثر موجه و قابل قبول است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Mohammad Mannan Raeesi
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -