مدیریت کیفی فضای جمعی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری

2 پژوهشگر دکتری معماری (طراحی شهری)

چکیده

موضوع و ارزش کیفیت فضاهای عمومی شهری در ادبیات امروز طراحی شهری به گونه‌ای است که نزدیکی بسیاری بین مفهوم کیفیت و پایداری وجود دارد. بررسی تطبیقی معیارهای کیفیت و پایداری در فضاهای عمومی شهری نمایانگر آن است که یک فضای عمومی زمانی در مسیر پایداری گام بر می‌دارد که فرایند ارتقای کیفیت آن در طول زمان جریان داشته باشد. متخصصین مختلفی نظیر «جیکوبز»، «لینچ»، «بنتلی»، «پانتر»، «کارمونا» و مؤسسات مطالعاتی گوناگون، نظریات هنجاری مختلفی در ارتباط با کیفیت طراحی شهری ارایه داده‌اند. از مهمترین مطالعات مدونی که با هدف بررسی کیفیت در ارتباط با فضاهای عمومی انجام شده، می‌توان به مطالعه PPS و ODPM اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Najmeh Motalaei 1
  • Ehsan Ranjbar 2
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -