نظرگاه

چکیده

تهران در خطر جدی زلزله قرار دارد. این، از اظهارنظر صریح دستگاه‌های مسئول برمی‌آید. در برابر زلزله تهران چه باید کرد؟ صبر کنیم تا خانه‌ها بر سر نیمی از جمعیت شهر خراب شود و آنگاه با هیاهو و شتاب، چند نفری را از زیر آوار نجات بخشیم؟ و برای این روش، از امروز انبارهایی از بیل و کلنگ و آب و غذا تدارک ببینیم؟ یا آنکه به جای تکیه بر نجات‌بخشی، به پیشگیری بیندیشیم؟
نظرگاه، این سؤال را با کارشناسان اجرایی و دانشگاهی در میان گذاشته است.
 
-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -