بررسی تطبیقی الگوی سکونت در برلین شرقی و دوشنبه

نویسندگان

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

شهر سوسیالیستی مفهومی است که حاصل برنامه ریزی کلان است. بررسی آن نشان می‌دهد که چطور با عوض کردن خط فکری طرح‌ها می‌توان کیفیت زندگی شهری را تحت تأثیر قرار داد. مقایسه تطبیقی میان شهرهایی که دوره‌ای از تاریخ خود را تحت حاکمیت حکومت‌های کمونیستی بودند، نشان می‌دهد که این شیوه حکومت چنان تأثیری بر شکل شهرها گذاشته که سهم تاریخی و جغرافیایی بستر شهر را نادیده گرفته است. فرض این مقاله بر این است که شهرهایی که به واسطة حکومت‌های کمونیستی بنا می‌شوند، علی‌رغم بستر فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی متفاوت، خصیصه‌های متشابهی دارند، که می‌توان آنها را «شهر سوسیالیستی» نامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Askarzadeh
  • Shahrzad Khademi
M.A in Landscape Architecture
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -