نگاهی به نقشه باغ سنوفر، قدیمی‌ترین سند باغسازی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

باغ‌ها در مصر باستان ازشروع تاریخ کشاورزی در این سرزمین هویدا می‌شوند و در حاشیه بیابان جایی که پوشش گیاهی کم و پراکنده است به وجود می‌آیند. بنابراین تمام باغ‌ها به صورتی مصنوع و به دست انسان به وجود آمدند. از آن پس ایده‌های طراحی باغ مصری مورد برداشت دیگر تمدن‌های عظیم قرارگرفته است. باغ سنوفر عنوان قدیمی‌ترین پلان ترسیمی در تاریخ معماری منظر جهان را در کارنامه باغ مصری به ثبت رسانیده است. این باغ از نظر دارا بودن هندسه خاص و تقارن در پلان موردتوجه قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Razieh Hourshenas
M.A in Landscape Architecture
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -