پژوهشی در فرصت‌های شغلی نوین در حرفه معماری منظر

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد معماری منظر

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی

چکیده

رشد اقتصادی سالانه از عوامل سنجش میزان توسعه جوامع مختلف به شمار میرود. موضوعی که در دو دهه اخیر جامعه درحال توسعه ایران را نیز به خود مشغول کرده است. این پدیده همواره وابسته به ایجاد فرصتهای مختلف کسب وکار در جوامع است. معماری منظر با ساختار میان رشتهای خود، قادر به ایجاد فرصتهای مختلف کسب وکار برای فعالان در این حوزه است. فرصتهای شغلی که به صورت مستقل یا وابسته به مشاغل دیگر (مهندسی معماری، طراحی و برنامهریزی شهری، باستانشناسی و ... ) عمل کرده و علاوه بر رشد اقتصادی به رشد ارزشهای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی ملتها نیز کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Doustmohammadi 1
  • Amir Emami 2
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -