نقدی بر اهداف طرح جامع جدید تهران

نویسنده

دکترای شهرسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

چکیده

قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که تهیه‌کنندگان طرح جامع سال 1385 تهران را اغلب کسانی تشکیل می‌دهند که سالها در عرصه برنامه‌های شهری و منطقه‌ای ایران تهیه طرح و برنامه را تجربه کرده و بعضی از آنها از دوستان و همکاران ارزشمند نیز به حساب می‌آیند. به همین دلیل نقد برنامه‌ها برای من مشکل بوده است از این جهت که مبادا خطایی صورت گیرد و موجبات تکدر خاطر آنان و شرمندگی من را فراهم آورد. ولی با توجه به اینکه مباحث علمی و اجرایی یک بحث طلبگی است که بدون پیش زمینه نامناسب و تنها به منظور اشراف هر چه بیشتر طرفین بر موضوع مورد بحث انجام می‌گیرد، با کسب اجازه از تهیه‌کنندگان، تصویب‌کنندگان و دست‌اندرکاران نهاد محترم طرح جامع به اظهار نظراتی که امکان وجود خطا نیز در آنها وجود دارد، می‌پردازم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Esmaeil Shieh
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -