حرکت با حباب در لایه های ذهن

نویسنده

کارشناس ارشد معماری پایدار، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

چکیده

نظریه‌های معماری در طول تاریخ ریشه در مبانی و مفاهیم بنیادین عصر خود داشته‌ است. این مبانی گاه در مقیاسی بزرگ، تمام شاخه‌های علوم را تحت تأثیر قرار می‌دهند و گاه در یک مقیاس کوچک، از وجود یک ذره، متأثر می‌شوند. این نوشتار بازخوانی از ظهور رویکردی در معماری معاصر به نام معماری حبابی1(بلابی تکتور یا بلابی تکچر) است. در این بازخوانی پس از تبیین دیدگاه‌های فلسفی فیلسوف معاصر«ژیل دلوز» (Gilles Deleuze)، به تئوری‌های معمارانة منتج از آن خواهد رسید و پس از آن با استفاده از بنیادهای ایجادشده، بروز این‌گونه از تفکرات فلسفی را در معماری و ساخت معرفی خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Marzieh Emami Maybodi
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -