سیمای برج سازی

نویسنده

پژوهشگر دکترای معماری

چکیده

وزارت مسکن و شهرسازی از حدود ده سال قبل با مقرراتی تحت عنوان «ضوابط احداث ساختمان‌های بلند مرتبه برای شهر تهران را از طریق مهندسان مشاور زیستا تهیه کرد که روند تصویب و سپس بازنگری  آن با چالش‌های زیاد درشورای عالی معماری و شهرسازی و شهرداری همراه شد. ماهیت مقررات مذکور به نحوی است که بلندمرتبه‌سازی را به عنوان مسئله‌ای فنی در سطح عملیاتی (تکنیک) مورد نظر قرار می‌دهد. در نتیجه محصول آن ضابطه‌هایی در ارتباط با مشخصات بلافصل بنا بوده است. در حالی که ماهیت مسئله بلندمرتبه سازی، مقوله‌ای در سطح راهبردی است که اقدامات عملیاتی آن با استناد به استراتژی‌های بالادستی (مقررات بلندمرتبه سازی) تنظیم می‌شود. این نگاه به ضوابط بلند‌مرتبه‌سازی، قبل از هر چیز به مکان‌یابی و استراتژی استقرار برج‌ها در تهران منجر خواهد شد. نقشی که در ترسیم سیمای شهری تهران آینده از دید برنامه‌ریزان طرح جامع مغفول مانده است.
-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • mehrdad karimimoshaver
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -