روشنگری های علم؛ پایداری و معماری

نویسنده

چکیده

افزایش جمعیت جهان و نیاز آنها به طبیعت اطرافشان برای مرتفع نمودن نیازهایشان، تأثیرات مخربی بر طبیعت گذاشته است. از جملة این تأثیرات می‌توان به گرم‌شدن کرة زمین، آلودگی هوا، آب و زمین، آسیب به لایة اوزون، تهدید منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، جنگل‌زدایی، تخریب خاک، افزایش میزان پسماندها و انقراض گیاهان و حیوانات اشاره نمود. به‌نظر می‌رسد به کمک مفهوم پایداری در نحوة معماری و ساخت‌وساز بتوان اهدافی چون حفظ طبیعت، جلوگیری از آثار تهدیدکنندة آن و در عین حال پاسخ به نیازهای انسان را محقق ساخت. در این راستا می‌توان با نگاه علمی به معماری، راه‌حل‌هایی برای مسائل موجود ارائه نمود که ضمن پاسخ به آنها، طرح و فضای معماری را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. در این مقاله، ابتدا پیشینة موضوع پایداری بررسی شده، سپس، تعریف پایداری و مفهوم آن در معماری و جنبه‌های مختلف آن مورد مطالعه و شناسایی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • sara gilani
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -