هنر سبز در مرکز شهر

نویسنده

چکیده

انبوه توده‌های ساختمانی و ماشین‌گرایی مرکز شهر که عموماً محصول توسعه تکنولوژی‌ است؛ جایی برای میل به زیباشناختی و طبیعت گرایی انسان باقی نمی‌گذارد. بنابراین در نوشتار ذیل رویکرد ما، چگونگی ارتباط انسان با محیط شهری و ایجاد فضایی که میان نیازهای روان‌شناختی و پتانسیل‌های محیط شهری تعادل برقرار کند، خواهد بود. «باغ مجسمه ناشر» در مرکز شهر دالاس تلاشی است برای رسیدن به این تعادل که با ایجاد واحه‌ای سبز محل رویدادهای مردمی و خاطره خوشی از شهر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • samaneh yarahmadi
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -