فانوس‌های طبیعی؛ رویکرد هویتی در نورپردازی هلسینکی

نویسندگان

کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران

چکیده

فضای جمعی در یک شهر، باید ضمن برخورداری از هویت مشخص و ویژه‌ای برای خود، از لحاظ بصری نیز متفاوت‌تر، خواناتر و خاطره‌انگیزتر از دیگر فضاهای شهری باشد. در حقیقت یک فضای جمعی برای اینکه در خاطره‌ها ثبت شود و در عین حال در هویت کلی شهر نیز نقش بازی کند، باید در عین متفاوت و ویژه بودن، پیوستگی و همخوانی ماهرانه‌ای نیز با سایر فضاهای شهری داشته باشد. از آنجا که امروزه بخش عمدۀ ادراک شهروندان از شهر و فضاهای شهری در شب رخ می‌دهد، بنابراین زندگی شبانه شهر به دغدغه‌ای برای مدیران و برنامه‌ریزان شهری تبدیل شده است. در حقیقت بخش عمده‌ای از هویت فضاهای جمعی در شهر وابسته به منظر شبانه آن است.
در طراحی منظر شبانه برای شهرها یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین قسمت‌ها، برنامه‌ریزی و طراحی پلان نورپردازی شبانه است، که علاوه بر تخصص و آشنایی با ویژگی‌های فنی و زیبایی‌شناسی نور، نیازمند شناخت کافی و دقیق از شهر، هویت آن و مشخصه‌های شکل‌دهنده به منظر آن است. 
گروه معماری منظر West8 نیزدر طرح جامع نورپردازی برای توسعه هلسینکی بیش از هرچیز، به بازخوانی هویت اصلی آن منطقه، که تکیه بر میراث طبیعی آن دارد، پرداخته است. استفاده از نور در طرح West8کاملاً هدفمند بوده و نورپردازی فقط در نقاط خاص طرح برای تأکید بر عناصر نمادین و نشانه‌ها صورت گرفته است. همچنین در این طرح به صورت هنرمندانه از هنر نور1 استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Natural Lanterns; The identical approach in lighting of Helsinki

نویسندگان [English]

  • Niousha Ghasem
  • Mahgol Ahmari
M.A. in Landscape Architecture, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Gathering places of towns should have a strong and special identity and be visually more different, recognizable, memorable and vivid from other places. In fact, gathering spaces should be in harmony and unity with other urban spaces of the city in order to make them a memorable and at the same time effective in forming the city's overall identity. Today a main part of citizens' perception of the city and urban spaces, takes place at night. Therefore, the nightlife of the city has become a major concern for the urban planners and managers. A major part of gathering places' identity also depends on their nightscape in the city. One of the most complicated and sensitive parts in designing nightscapes for the city is planning and designing a lighting master plan, an issue that is more important than specialty and knowledge of technical and aesthetic aspects of lighting. This needs a sufficient and precise understanding of the city, its identity and its qualifications which forms its landscape. 
And what West 8, landscape architects has done in Helsinki, more than anything else is emphasizing on the identity of place thorough use of its natural heritage. Use of light in West 8 proposed master plan is completely objective and light is used only in special spaces to make signs and symbols. West 8 work in Helsinki is a complete sample of Light Art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Natural Heritage
  • Gathering place
  • Lighting master plan
  • Symbolic elements
  • Helsinki
  • Light Art