تحولات مفهومی منظر

چکیده

به دلیل آغاز دیرهنگام معماری منظر، این مفهوم در جامعه ایران با نوعی سطحی‌نگری و بی مبالاتی در تعاریف علمی مواجه بوده‌است (منصوری،1383). امروزه یکی از مشکلاتی که متخصصین منظر، طراحان شهری و معماران با آن دست به گریبان هستند، مفهوم منظر و تعاریف متعدد، پیچیده، چند لایه و بعضاً غلطی است که از این واژه به عمل می آید. تصور عامیانه منظر را در حد علمی برای تزیین محیط تلقی می‌کند. در این تصور، منظر در حد کاشت گل و گیاه، ساخت آب نما و ... تنزل می‌یابد.
بازشناخت تعاریف و ریشه‌های به وجود آورنده این مفهوم، مانع از کج‌فهمی یا برداشت‌های نادرست از مفهوم منظر است. تعاریف نوین از منظر اصلاح دیدگاه‌ها و روش‌های عامیانه را ضروری می‌سازد.
این نوشتار تلاش دارد تا با ارائه تعاریف متعدد اما مرتبط در یک سیر هدفمند به واکاوی مفهوم منظر بپردازد، با این دیدگاه که منظر تنها یک واژه نیست بلکه مفهومی است جامع که می‌تواند راهی برای شناخت ساختار زندگی مردم دنیا باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -