یادگارهایی از مرمت معبد اَناهیتا

چکیده

کاوش های باستان شناسی و مرمت های انجام شده در معبد اَناهیتای بیشاپور از آن نظر برجسته و با ارزش است که بدانیم تنها معبد اَناهیتای تقریباً سالم و کامل ایران است. سایر بناهایی که منتسب به معبد اَناهیتا هستند یا انتساب آن‌ها محل تردید است  و یا آثار کمی از بنا بجا مانده که شناخت اصل بنا را دشوار می نماید. با توجه به اهمیت تحقیقات باستان شناسی و تلاش های ارزنده دکتر سرفراز در مرمت تنها معبد اَناهیتای شناخته شده قطعی ایران در بیشاپور، در این قسمت گزارشی تصویری از مراحل مرمت این بنای منحصر به فرد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -