گذر از فرهنگ به پارکینگ؛ بررسی طرح پیاده‌راه خیابان صبا

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

تداوم رشد انسان در گرو زندگی و تعاملات اجتماعی است و موجودیت شهر با حضور انسان‌ها در آن معنا پیدا می‌کند. یکى از فضاهاى جمعى که می‌تواند نقش حایز اهمیتى در ارتقاى فعالیت‌هاى اجتماعى‌ـ فرهنگى جامعه ایفا کند، پیاده‌راه است. حرکت عابر پیاده در پیاده‌راه‌ها، به‌واسطه طراحى مناسب و شناخت مبتنى بر جنبه‌هاى منظرین شهر، موجب افزایش ادراک، ارتقاى هویت و احساس تعلق به محیط و زیبایى می شود. در آستانه هزاره سوم بسیارى از کشورهاى توسعه‌یافته، پیاده‌مدارى را در حد چشم‌انداز توسعه شهرى ارتقا داده و به گسترش پیاده‌راه‌ها پرداخته‌اند. خیابان صبا با دارا بودن پتانسیل کافى و نقش پررنگ گذر فرهنگ و هنر در طرح جامع تهران، به علت عدم توجه به منظر شهرى در روند طراحى، نتوانسته پاسخگویى مناسب در راستاى نیاز ساکنان باشد. لذا این نوشته درصدد است با استناد به دانش منظر شهرى، پیاده‌راه خیابان صبا را به مثابه یک فضاى جمعى تحلیل و ارزیابی کرده و با بررسى و ارایه "پهنه بندى تلفیقى" خیابان صبا که بر اساس پهنه هاى غالب آن، شامل : "پهنه‌بندی تاریخى" ،"پهنه‌بندی فعالیتى" و "پهنه‌بندی سبک معمارى" است، راهکارهایى در راستاى ارتقاى هویت و کیفیت فضایى پیاده راه صبا ارایه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pass from a Cultural Place to Parking; Discussing the Saba Avenue Pedestrian walkway

نویسندگان [English]

  • Rasoul Rafat
  • Sarvin Elahi
M.A in Landscape Architecture
چکیده [English]

Durability of human survival depends on social activities in life. It is the existence of people in the city that gives meaning to the city. It should have a lot of plural arena for human and social activities as a context for human existence. Therefore, the urban public spaces are the most common properties for inhabitants of a society. One of the public spaces which have plays an important role in the development of social- cultural activities is "walk able street". Pedestrian movements on walk able streets, which are designed on the basis of objective- subjective aspects of urbanism landscape, increase the perception of space, alongside promoting the place identity and dependency impression. By the third millennium, There has been a lot of emphasize and effort to improve the walkability in developing countries. Saba Avenue, in spite of having potentials, is a common case that had not achieved in provided a comfortable pedestrian sidewalk due to lack of consideration to cityscape. This paper tries to analyze and valuate the walk able Saba Street as a public space on the basis of cityscape and landscape studies as well as discussing the "mixed zoning" of the street on the basis of "historic zoning", "functional zoning" and "architectural style zoning" to give solutions to gradation identity and space quality of this walk able street. Social interaction is necessary in the survival of a pedestrian walkway as a public space. Saba Avenue’s sidewalk should be studied once more with emphasize on the cultural and historic background and its relationship to the past and present of Tehran to gain its identity. Hypothesis: Since a pedestrian walkway can define an identity for an environment as a public space, it can affect the quality of life in a great extent. The historical and cultural background of Saba Avenue generates identity for this avenue but strict attention to the structural aspects along the street has deteriorated the landscape role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cityscape
  • Pedestrian Street
  • Public space
  • Saba Avenue
آتشین بار، محمد (1389) تحلیل نسبت کالبد و معنا در خیابان انقلاب مجله منظر دوم (11) اپلیارد،‌ دونالد (1382) خیابان‌ها می‌توانند باعث مرگ شهرها شوند (رهنمودهایی برای طراحی خیابان در شهرهای جهان سوم) فصلنامه آبادی (39), 69-80 جیکوبز، جین (1384) پیاده‌رو و کارکردهای آن فصلنامه اندیشه ایرانشهر (3) ستوده، منوچهر (1371) جغرافیای تاریخی شمیران عندلیب، علیرضا (1389) فضاهای عمومی شهر مجله منظر دوم (7) عباس‌زادگان، مصطفی (1384) ابعاد اجتماعی‌ـ روان‌شناختی فضاهای شهری مجله بین‌المللی علوم مهندسی (1) کاشانی جو، خشایار (1389) پیاده‌راه‌ها از مبانی طراحی تا ویژگی‌های کارکردی گلن، یان فضاهای عمومی و زندگی جمعی، آدلاید 2002 مدنی‌پور، علی (1384) فضاهای عمومی و خصوصی شهر معینی، سید محمد مهدی (1385) افزایش قابلیت پیاده‌مداری، گامی به سوی شهری انسانی‌تر نشریه هنرهای زیبا (27) منصوری، سید امیر (1389) منظر شهری کنترل امری کیفی با مؤلفه‌های کمی مجله منظر دوم (11) منصوری، سید امیر (1389) نشست با موضوع \"زیبایی شناسی منظر شهری\"