پیاده راه، محرک توسعه در بافت کهن شهرى؛ بررسى نقش محور استروگت در شهر کپنهاگ

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه کردستان

2 دکتری طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران

3 کارشناس شهرسازی، دانشگاه کردستان

چکیده

از شهرهایى با شبکه خیابان هاى بدون خودرو و معروف به شهرهاى مخصوص عابران پیاده می توان به عنوان بهترین مکان هاى زیست در دنیا نام برد. این نوع از شهرها که در آن زیبایى، لذت، راحتى و شبکه اى از خیابان ها و میادین مخصوص عابران پیاده موج می زند در بسیارى از مناطق تراز اول دنیا در حال افزایش است که از مهم ترین این شهرها می توان استکهلم ، کپنهاگ ، مونیخ، فرانکفورت و رم را نام بر د. این مقاله بر آن است که با شناسایى یکى از مهم ترین پیاده راه هاى جهان با نام «استروگت» در شهر کپنهاگ دانمارک، عوامل مؤثر بر کارامدى آن را تبیین کند. تحلیل ها نشان می دهد تجارب جهانى انجام شده در زمینه بهسازى و نوسازى بافت هاى قدیمى، مزایا و منافع بسیارى را در زمینه به کارگیرى ایده پیاده راه در تجدید حیات بافت هاى قدیمى نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pedestrian Areas, Development Stimulus in Urban Old Fabrics; Analyzing Strogetر Pedestrian Street in Copenhagen

نویسندگان [English]

  • Kiomars Habibi 1
  • Mostafa Behzadfar 2
  • Airin Jaberi 3
چکیده [English]

Designing appropriate places for the comfort of pedestrians is one of the most important aspects of modern urbanization and renovation and rehabilitation stimulus of urban old fabrics. So, that special cities designed for pedestrians with a complete network of streets without cars, can be considered as one of the best habitations in the world. The number of these cities with a network of streets and squares in which beauty, enjoyment and comfort is mostly concerned for the pedestrians designed regions are increasing around the world, such as Stockholm ,Copenhagen ,Munich ,Frankfurt ,Venice ,Rome ,etc. In this paper, we are going to explain the influential factors regarding the efficiency of these cities by identifying one of the most important pedestrian ways of the world; Strøget is a car free zone in Copenhagen, Denmark. This popular tourist attraction in the center of town is the longest pedestrian shopping area in Europe. Analyses indicate that world-wide experience concerning the renovation and rehabilitation of old fabrics has many advantages in exploiting the idea of pedestrian way for regeneration of old fabrics. Transforming the streets to appropriate places for the comfort of pedestrians, expanding the public spaces such as city squares, and decreasing the masses of building alongside the brought comfort and peace is the main reason in the success of Strøget pedestrian street inurban old fabrics of Copenhagen. Hypothesis: The Strøget pedestrian street has been the development stimulus in Copenhagen and the urban old fabrics developmentas a result

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development Stimulus
  • Pedestrian Street
  • Urban Old Fabrics
  • Strøget