شهر در آیینه سینما

نوع مقاله : گزارش

نویسنده

دانشکده معماری، دانشگاه کاشان، ایران

چکیده

همایش سینما و معمارى، با موضوع شهر و فضاى شهرى در آبانماه 87 از سوى فرهنگستان هنر برگزار شد. موضوع همایش، اگر چه با استقبال زیادى مواجه نشد اما قابل توجه بود. از این روست که علیرغم گذشت چند ماه مى توان اشاراتى به آن داشت. برخى پاسخها به سوالات "منظر" قابل تامل است که با هم مى خوانیم :آیا در سینماى مستند ایران به دغدغه معمار در خلق فضا توجه مى شود؟ گویا معمارى در آثار مستندسازان ایرانى فقط به کالبد محدود مى شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Mojtaba Houshangian