سوغات سفر

نویسنده

دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

مسجد بایزید یکى از مساجد قدیمى شهر استانبول مى باشد که علاوه بر ارزش هاى معمارى، مجاورت آن با بازار و دانشگاه استانبول اهمیت ویژه اى براى آن رقم زده است. فضاى معنوى و آرام مسجد را یک فضاى شهرى کوچک به بازار پرهمهمه و شلوغ پیوند مى دهد. فضایى که در تمامى ساعات شبانه روز به روى همه ى اقشار جامعه باز است و در آن تعامل اجتماعى رخ مى دهد؛ یک فضاى شهرى که مى توان آن را یک فضاى جمعى موفق نامید؛ یک حیاط شهرى براى حیات مدنى.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Parastou Eshrati