حلقه گمشده معمارى ایرانى

نوع مقاله : گزارش

چکیده

حلقه گمشده معمارى ایرانى یکى از دغدغه هاى عرصه معمارى و شهر سازى ایران در چند دهه اخیر است و تلاش هاى پراکنده اى براى یافتن پاسخ آن صورت گرفته اما همچنان یکى از چالش هاى اساسى در معمارى معاصر ایران و نسبت آن با معمارى گذشته سرزمین ماست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-