میزگرد : منظر و اکولوژی

نوع مقاله : گزارش

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

میزگرد علمی با موضوع ارتباط «اکولوژی» و «منظر»، با هدف بررسی این رابطه و تبیین و توضیح دانشی که «اکولوژی منظر» خوانده می‌شود، با حضور اساتید و صاحب‌نظران حوزه‌های منظر و اکولوژی در پژوهشکدۀ نظر برگزار شد. در این میزگرد که با مدیریت دکتر سید امیر منصوری مدیر گروه معماری منظر در دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکدۀ نظر برگزار شد، مهندس مهدی شیبانی، استاد معماری منظر در دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمدرضا مثنوی، معمار و دانشیار دانشکدۀ محیط‌زیست دانشگاه تهران، دکتر احمدرضا یاوری دکترای محیط‌زیست و دانشیار در دانشگاه تهران و دکتر حسن تقوایی مدیر گروه معماری منظر در دانشگاه شهید بهشتی به تبادل آراء دربارۀ اکولوژی منظر پرداختند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Roundtable: Landscape and Ecology

نویسنده [English]

  • Elnaz Mortazi Mehrabani
چکیده [English]

The scientific panel on “landscape ecology” was held in Nazar research center by presence of professors and experts in “landscape” and “ecology”, in order to discuss the relation of these concepts and definition of “landscape ecology”. In this panel arranged by Dr. Seyed Amir Mansouri, Director of landscape architecture department at University of Tehran and president of Nazar research center, experts in both fields exchanged their views about landscape ecology; including Mr. Mehdi Sheibani, professor of landscape architecture at Shahid Beheshti University, Dr. Mohammad Reza Masnavi, architect and associate professor in Faculty of Environment at University of Tehran, Dr. Ahmad Reza Yavari, associate professor in Faculty of Environment at University of Tehran and Dr. Hasan Taghvaei, director of landscape architecture department  at the University of Shahid Beheshti.