منظر، منظر طبیعی، منظر فرهنگی

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه بامبرگ، آلمان

چکیده

اگرچه زمان زیادی است که عبارت «منظر فرهنگی» در متون مختلف به کار برده می‌شود، اما هرکس برای خود تعریفی در ذهن دارد که با دیگران متفاوت است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که منظر، منظر طبیعی و منظر فرهنگی چه تعاریفی دارند، به چند دسته تقسیم می‌شوند و چه نقشی در زندگی امروزی می‌توانند به عهده بگیرند؟
انواع مناظر فرهنگی مثل منظر بوستانی، منظر صنعتی و... موضوع بعدی مورد بحث در مقاله است. سپس منظر از زاویه‌ای دیگر به‌عنوان موضوعی علمی با قابلیت میان‌رشته‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد که می‌تواند رشته‌های گوناگون علمی را گرد هم آورد و «سنتزی» از ترکیب آن‌ها به دست دهد. در بخش پایانی نویسنده به اهمیت پرداختن به منظر فرهنگی اشاره می‌کند و منظر را به‌عنوان موضوعی عمومی در کتاب‌های درسی که می‌تواند منجر به شناخت عمومی و رونق مناطق متروکه صنعتی یا کشاورزی شود، معرفی می‌کند. همچنین نویسنده به کاستی‌های قانونی در حفظ و حراست منظر اشاره می‌کند که به دلیل تفکیک نشدن مفهوم منظر و طبیعت، بیش از هر چیز به کار حفاظت از طبیعت می‌آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landscape, Natural Landscape, Cultural Landscape

نویسنده [English]

  • Siavash Doroodian
چکیده [English]

Although the term "cultural landscape" has been used in various texts for many years now, there is no universal definition and authors use this term in their own ways. This article is an attempt to investigate the definitions of landscape, natural landscape and cultural landscape as well as the categories they could be divided into and the roles they could play in today’s life. To answer these questions, first the author studies the difference between landscape and nature, based on which the definition of cultural landscape could be developed. According to this definition, nature is something constantly changing and landscape is one manifestation of nature (out of many possible ones) which got preserved by humans. Afterwards different forms of cultural landscapes like park landscapes or industrial landscapes will be considered. A new insight into a cultural landscape which could lead to the discovery of their aesthetical or symbolic value would be possible only through the investigation of their emergence. Then the landscape is viewed as a scientific subject from interdisciplinary perspectives, using various relevant professional disciplines to form a synthesis. In the last part, the author points to the importance of dealing with cultural landscapes and presents it as a general subject which can be recommended in school books in order to help the general understanding and flourish the unexploited industrial or agricultural areas. Moreover the author believes that approaching cultural landscapes could bring a new meaning to the term home or homeland which will accordingly be helpful in attracting migrants and integrating them into the society. Finally the deficiencies of the statutes for the conservation of landscapes are taken into consideration. Those deficiencies come from confounding the terms nature and landscape and therefore the existing statutes concern mainly the conservation of nature but do not cover the conservation of landscapes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nature
  • landscape
  • Cultural landscape