جابجایی در شهر و پروژۀ منظر

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

استاد / مدرسۀ عالی معماری پاریس- بِل ویل

چکیده

موضوع «جابجایی پیاده در شهر» پارادایم کنونی پروژه‌های شهری و منظرین است. امروزه در بسیاری از کشورهای اروپایی خصوصاً فرانسه، شاهد راه‌اندازی پروژه‌هایی برای ساماندهی مسیرهایی در مقیاس شهر و حتی کلان‌شهر هستیم.
در این مقاله در ابتدا برای فهم بهتر جایگاه موضوع تفرجگاه‌های شهری و فراشهری مرور تاریخی مختصری از موضوع آورده شده است. سپس در ادامه برای تبیین گفته‌های نظری، سه پروژه که مبتنی بر ایدۀ جابجایی پیاده در شهر اجراشده‌اند؛ تحلیل شده‌اند. در این پروژه‌ها که در مقیاس‌های متفاوت شهری و کلان‌شهری هستند، متخصصین منظر دخالت مؤثر داشته‌اند و ارزش‌های منظرین نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمان اتخاذشده ایفا کرده‌اند.
این نمونه‌ها، از یک‌سو گواه تحولات شکلی در پروژه‌های منظر، و از سوی دیگر نشان‌دهندۀ نقش ساختاریِ جابجایی، به‌مثابۀ کانسپت و کاربردِ پروژه‌های منظر در مقیاس‌های مختلف هستند. با شرح این سه نمونه، دو محور اصلی در زمینۀ جابجایی شهری قابل ‌بیان است : اول، آگاهی فرد پیاده از عمل جابجایی و تجربۀ حاصل از آن و توانمندی او در تولید منظر؛ دوم، روشی که نوع جابجایی برای مشارکت در راهبرد بازتولید شهری اتخاذ می‌کند. همچنین می‌توان گفت میانه‌گرایی [رفت و برگشتی بودن] جوهر اصلی پروژه‌های منظر است؛ خواه موضوع تغییر منظر باشد خواه مدیریت آن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Walking in the City and Landscape Project

نویسنده [English]

  • Frédéric Pousin
Professor / architecture school of Paris-Belleville
چکیده [English]

This article presents the subject of urban walkways as a current topic for urban projects and landscape. Indeed, we see today developing in many European countries, France in particular, projects on different scales that organize courses in the town or across larger territories like those of cities. At first, to better understand the issue of urban and peri-urban promenade and the terms in which it arises, the history of the subject is recalled. Then, three projects which are based on the idea of ​​crossing the city are presented. in these examples, the landscape projects at different scales in the urban and metropolitan areas,  landscapers have intervened and the values ​​held by the landscape have played decisive roles.
Through these three examples it’s shown how the theme of urban crossing is built today on two principal bases: on the one hand the consciousness of pedestrian of the act of displacing and his experience, that results in the capacity of producing landscape. On the other hand, how the crossing is part of a broader strategy of urban regeneration, and taking advantage of obsolescence of certain infrastructure, industrial equipment or even abandoned areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban walkways
  • Displacement
  • urban promenade
  • landscape project