لزوم نهادینه ساختن تعلق به بافت تاریخی شهر

نویسنده

دکتری معماری

چکیده

آنچه می‌توان از سوریه و لبنان آموخت، قبل از هرچیز نگاه آنها به میراث تاریخی و فرهنگی‌‌شان است.
از آنجایی که در جلسه‌ خانه‌ هنرمندان، قرار بود خانم دکتر «سپیده شفایی» دوست و همسفر نگارنده از مسایل جدی شهرسازی سخن بگوید، تلاش بر این شد که ابتدا دوستان شهرسازمان را به شناختن سرزمین شام و شهرهای قدیم و جدیدی که از آن برخاسته بود، علاقمند کرده و نشان داده شود که چگونه این سرزمین کهن تداوم خود را به کوشش مردمانش حفظ کرده است. عشق این مردم به سرزمین و شهر خود باعث شده در شهر مدرن امروز، قلب تاریخی شهر با احترام حفظ و نگهداری شود.
هدف نگارنده از نشان‌دادن علاقه و دریافت عمیق مردم سوریه و لبنان به میراث‌ و هویت ملی‌، این‌بود که گفته شود : اگر عناصر معنوی و البته مادی شکل‌گیری هویت را نشناسیم و آن را از آن خود ندانیم و در ذهن خود نهادینه نسازیم، هرگز نخواهیم خواست و نخواهیم توانست بافت تاریخی ‌را حفظ و تداوم بخشیم، زیرا ضرورت آن‌را حس نمی‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Taraneh Yalda
Ph.D in Architecture
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -