منظر، راهی برای شناخت جهان

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دکترى معمارى

چکیده

در این مقاله اشاراتی به علم منظر به عنوان فرایند و الگو، طراحی منظر و مداخلات مدیریتی، ارتباطات اجتماعی تشکیل‌دهندة مبنای منظر و تعابیر فرهنگی متفاوت از منظر صورت می‌گیرد. اینها فقط شکل‌های مختلف روایت منظر نیستند بلکه شیوه‌های مختلف شناخت جهان هم می‌باشند.
یکی از نتایج انتقال تفکر منظر به گونه‌های مختلف می‌تواند تفاوت‌های آشکار در دیدگاه‌ها باشد. از مضامین اصلی این مقاله، تنش بین منظر به عنوان دانش متعارف و نمودهای دیگر منظر به عنوان شیوه‌ای برای شناخت جهان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landscape as a way of knowing the world

نویسنده [English]

  • Amin Habibi
Ph.D in Architecture
چکیده [English]

There is a hint of the science of landscape as process and pattern, and of landscape design and management interventions; of the social and political relationships that underlie landscape, and of different cultural readings of landscape. These are not only different forms of landscape narrative but also different ways of knowing the world. One result of the translation of landscape thinking into different settings can be a sharpening of points of difference, and a central theme of this chapter is the tension between landscape as conventional and typically privileged knowledge and other expressions of landscape as a way of knowing the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landscape
  • knowing the world
  • Elements of Landscape
  • Terms in Landscape