ماهیت محیط

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معمارى، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان

چکیده

با افول نهضت معماری مدرن و وارد کردن انتقاداتی به طراحان این نهضت در کاربرد ناقص مدل انسان، رشته‌‌ای به نام «روانشناسی محیط» تأسیس شد. پس از آن، با توسعه مطالعات این رشته و کاربرد روزافزون واژه «محیط» توسط پژوهشگران حوزه‌های مختلف علمی، تشخیص معنای محیط مشکل شد. در ادبیات روانشناسی محیط، مدل‌ها و طبقه‌بندی‌‌های متفاوتی از محیط و مؤلفه‌‌های آن صورت گرفته است. مقاله حاضر، با مرورِ تحلیلی این مدل‌‌ها و با توسعه تعریف راپاپورت از محیط، چارچوبی برای فهم ماهیت محیط و مؤلفه‌های آن پیشنهاد می‌‌دهد. طبق چارچوب این مقاله، محیط یک سری رابطه بین اشیاء با اشیاء، اشیاء با انسان، و انسان با انسان است. بر این اساس، محیط دارای سه مؤلفه اساسی است : محیط طبیعی، محیط انسان‌ساخت و محیط تعاملات انسانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The essence of the environment

نویسنده [English]

  • Mohammad Jalili
M.A. in Architecture, The member of young researcher`s club in Islamic Azad University.
چکیده [English]

As modern architecture movement began to decline and criticisms were levelled at the incompleteness of human model used by the designers of the movement, environmental psychology was established as a major. Afterwards, through developing the related studies and increasing the use of the term environment by researchers of different scientific areas, it became difficult to realize the meaning of environment. In the literature of environmental psychology different models and classifications have been made of environment and its components. Having analyzed these models and having developed Rapport’s definition of environment, present study suggests a framework for understanding the nature of environment and its components. According to this framework, environment is a set of relationships between objects with objects, objects with human, and human with human. Based on this, environment has three components: natural environment, human-made environment, human-interaction environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • components of environment
  • natural environment
  • human-made environment
  • human-interaction environment