منظر اساطیری ایران

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معمارى منظر، عضو و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور خودآوند

چکیده

اگرچه تلاش برای شناسایی عناصر اصلی تشکیل‌دهنده ساختار فضایی شهر و جستجوی چگونگی تشکیل استخوانبندی اصلی آن، از جمله اهداف دانش نوینی موسوم به «معماری منظر» به شمار می‌رود؛ اما، درک روح تاریخی حاکم بر فضاهای همگانی و عمومی و دمیدن روح زندگی امروزین در کالبد فضا به ترتیبی که مناسبات حاکم بر داستان تشکل و دگرگونی فضا را به زبان آشنا با زندگی معاصر برقرار سازد از جمله تلاش‌هایی است که اگر نادر نباشد، نمونه و شاهدی در دسترس نیست تا آن را به محک قیاس درآورد. البته در سال‌های اخیر، تجاربی از این جنس و با عنوان معاصرسازی بافت‌ها و فضاهای شهری در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است.
استفاده از پتانسیل احیاء و ساماندهی فضاهای گمشده و معطل‌مانده در پهنه‌های مورد مطالعه، یکی از تکنیک‌هایی است که در جهت بیان مفاهیم اساطیری و حوادث و رویدادهای تاریخی به کار گرفته شده است. ساماندهی و احیای فضاها از طریق تزریق عملکردهایی که برگرفته از منابع و ثروت‌های فرهنگی – هویتی است بخشی از تکنیک‌هایی است که می‌تواند توسط معماران منظر مورد تجربه و آزمون قرار گیرد.
ساختار اصلی مقاله حاضر، به بیان دیدگاه‌های نظری مبتنی بر استخراج، تصفیه و پالایش منابع و ثروت‌های فرهنگی جامعه معطوف است که بر اساس آن موضوع پروژه «معماری منظر باغ‌های تاریخی بهشهر»، بر بستر آن، خلق و طرح شده است. سوژه اصلی مورد توجه در این پروژه، بررسی ظرفیت‌ فضاهای درونی یا پیرامونی هفت باغ صفوی بهشهر بوده است. تا آنجا که امکان تحقق برنامه احیای فضاهای نهفته در داستان هفت خان رستم را در این عرصه، ارزیابی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran mythological Landscape

نویسنده [English]

  • Solmaz Mesbah Namini
M.A. in Landscape Architecture, The member and vice president of the board at Khod-Avand consultant Eng. Co
چکیده [English]

Fundamental structure of the present text, is a theoretical approach to the extraction and refinement of the cultural resources and riches of the society and the subject of the landscape architecture of the historical garden in Behshahr is based on that theory.
An effort to find the main elements of the special structure of the city and the formation of its fundamental frame work is one of the goals of the new science called landscape architecture. But an understanding of the historic atmosphere of the public space and its reconciliation with the modern life in a way to express the relation between modern living and historic formation and evolution of space models, if not scares, no available examples are at hand for any comparisons. Not to mention that during the few years, works of the same genre have been carried out under the name of upgrading the fabric and spatial modeling by the ministry of housing and urban development as well as the organization of cultural heritage.
Harnessing the restoration potential and organization the lost and idle spaces within the spaces of our study, is one of the techniques used in the expression of mythical concepts and historic events.
The organization and restoration of spatial models based on procedures in line with the culture and backgrounds of the society is another technique available for the landscape architect to experiment. The main subject in this thesis, has been a research about the inner and outer spatial capacities of the seven Safavid. Gardens of Behshahr, so far as to evaluate the possibility of the realization of the hidden spaces in the story of Rustam's Seven Ordeals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical gardens
  • Restoration and Organization
  • Upgrading
  • Landscape architecture