در میانه کوه و کویر

نویسنده

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

این شماره مجله، با تأخیر نسبت به موعد خود چاپ شد. در این فاصله خبر فوت استاد «محمد شهیر»، معمار منظر برجسته هندی موجب تأثر علاقمندان این حرفه شد. استاد که مقالاتی برای مجله منظر نگاشته بود، با مرمت باغ‌های تاریخی هند و افغانستان که به سبک ایرانی ساخته شده بودند، نقش مهمی در روزآمد کردن باغ ایرانی و فعال‌سازی آن در جریان زندگی امروزی داشت. تجربه‌های «محمد شهیر» در معماری منظر و مرمت باغ‌های ایرانی یادگاری گران‌بها برای جوانان امروز است. روحش شاد و پرفتوح باد...

 

تهران، از دو سو با عنصر شگرف طبیعی محدود شده : کوهستان البرز در شمال و کویر نمک در جنوب. این دو مهمترین عناصر منظر قلمرو تهران هستند که نقش اصلی را در تعامل تهرانی‌ها با محیط برای ساختن منظر تهران ایفا کرده‌اند؛ اما امروز کمتر نشانی از آنها در شهر باقی است.

منظر، محصول تعامل انسان با محیط است؛ اگر گفتگوی آنها، راه عادی خود را بپیماید. مداخله نیروهای بیرونی آثار مخربی بر سیستم بنیاد شده بر تعامل این دو برجای می‌گذارد که منظری آشفته می‌آفریند، با نشان‌های کمی از عناصر پایه منظر. منظری که روند طبیعی خود را در شکل‌یابی طی کرده باشد، متنی است که هم برای ساکنان، فضا را با معنی می‌سازد (مکان) و هم قابلیت قرائت خواهد داشت برای ناظران بیرونی.
کوه و کویر، دو عنصر پایه منظر تهران، در سیمای امروز شهر به حاشیه رانده شده‌اند. فارغ از آن که زیستن در میانه‌ای چنین متضاد، مزیتی به تهران می‌بخشد که می‌تواند آن را به شهری منحصر به فرد برای گردشگران و شهروندان بدل سازد، این دو منشأ عناصر خرد و میانی منظر هستند که هر یک می‌تواند مبنای برنامه‌ها و طرح‌های شهری قرار گیرد.
رودخانه‌هایی که از کوه به دشت جاری می‌شوند، حلقه‌های وصل دو عنصر اصیل منظر تهران‌اند که ستون فقرات شهر باید باشد. جنس و رنگ زمین در کوه‌های سنگی و دشت رس، سیمای متفاوتی به ساخته‌های دو پهنه می‌بخشد. شیب زمین از شمال به جنوب با جویبارهایی که در امتداد آنها جاری‌اند و بادی که از دره‌های شمالی به سوی دشت جنوبی می‌وزد جهت را در شهر به روشنی بارز می‌سازد.
هشتصد متر اختلاف ارتفاع، دو اقلیم متفاوت را در دوسوی تهران پدید می‌آورد که دو تابش مختلف، آسمان‌هایی با دو آبی متفاوت، تابش نور و حرارت مختلف و گیاهانی متفاوت محصول آن است.
تداوم این تفاوت‌ها و بسیاری مشخصات دیگر در طول تاریخ، دو هویت جداگانه‌ای را برای شمال و جنوب تهران رقم زده که چنانچه مراعات شود، رد عناصر اصیل منظر بر سیمای تهران خواهد درخشید؛ و الاّ همسان فرزندی بی‌نشان از پدر خواهد بود.
شهرهای سنتی ایران که چنین مشخصاتی دارند، به جبر محدودیت انسان در اعمال زور بر محیط، منظری خوانا و برآمده از حکایت صادق تعامل انسان و محیط دارند؛ و همین شباهت مصداق زیبایی آنها خوانده می شود.
شهرهای مدرن، که ذیل عربده‌های مستانه مهندسان با طرح جامع سلاخی می‌شوند، ربط خود را با محیط از دست می‌دهند؛ زیرا نه تنها مهندسان همه چیز را نمی‌دانند، بلکه حیات منافشان نیز مانع پذیرش تغییر است. از این روست که علیرغم آن که ندای «احیای منظر تهران» از هر کوی و برزن آنچنان برخاسته که حتی متولیان طرح جامع نیز شعار آن را می‌دهند، اما پاسخی عملی نمی‌یابد.
عکس روی جلد محصول مشارکت «آیدا آل‌هاشمی» و «فرنوش پورصفوی» و مداخله‌ای فناورانه در دو عکس است که تنگنای هوای آلوده و زوائد بصری وادارشان ساخت تا این‌چنین بتوان تصویری واقعی از تهران در قلمرو خود به دست داد.
سردبیر

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

In Midst of Mountains and Desert

نویسنده [English]

  • Seyed-Amir Mansouri
چکیده [English]

This issue of Manzar magazine was published with a delay. In the meantime, the sad news of the decease of Dr. “Ahmad Shahir”, the Indian landscape architecture influenced the professionals of his field profoundly. Professor Shahir had written articles on restoration of Indian and Afghanistan historic gardens in Persian style. He had a significant role in updating and activating Persian garden in the current life. His experiences in architecture and restoration of Persian gardens are precious remnant for the youth. May God bless and rest his soul in peace.
Tehran is confined collaterally by two natural features: Alborz Mountains in north and salt desert in south. These two are the most significant elements defining Tehran territory and creating a way for Tehran people to interact with the environment; while there no sign of them exists in city currently.

Landscape is born of man and environment interaction; if their dialog proceeds normally. External interferences lay destructive effects on the system based on their mutual interaction, creating a disheveled landscape with few fundamental landscape signs. A landscape that has headed a normal process in its formation is a context that creates space (place) for its residents while being legible to its observers.
Mountain and desert, two fundamental landscape elements of Tehran are derived to margins in today’s city image. Despite the fact that living in their contradicting midst brings a privilege to Tehran and turns it into a unique city for tourists and citizens, the two mentioned elements are middle and micro landscape elements that can set urban projects and program foundation.
Rivers that flow from the mountains to the plains connects two main elements of Tehran landscape and they are considered as the backbone of the city. The material and colors of the earth in the heart of stone mountains and clay plains feature a distinctive composition. The north to south slope with flowing streams within and the blowing breezes explicates the city orientation clearly.
Eight hundred altitude variances create two different climates with two distinctive solar radiations and two blue colors of sky, light, heat and vegetation.
The persistence of these differences and many other characteristics in history has determined two separate identities for the north and south of Tehran, if observed, rejection of original landscape elements will remain on the face of Tehran, turning it into a son without a father.
Traditional cities of Iran with such characteristics, due to lack of human interferences, offer legible and interaction based landscape and these similarities provide beauty.
Modern cities, slaughtered by intoxicated outcries of master plan, lose their connection with environment; since engineers do not only know everything, but also resist variation. Thus, despite the call of "Revitalization Tehran Landscape" from every corner, in a way that even the supervisors of the master plan are also chanting it, the answer is not practical.
The cover picture is obtained by Aida Alehashemi’s and Farnoush Poursafavi’s participation and their technological combination of the two photos where the dilemma of polluted air and visual processes led them through building up a true picture of actual Tehran territory.
 
Editor- in- chief