دلبستگی مکانی، بررسی مفهومی و کارکردی

نویسنده

پژوهشگر دکترى معمارى

چکیده

در تعریف اجمالی دلبستگی مکانی به عنوان مفهومی جدید، می‌توان گفت؛ پیوندی میان شخص و محیط است که ابعاد مختلف انسانی و مکانی آن از ویژگی‌های خاصی نیز برخوردار است. اگرچه ابعاد دلبستگی مکانی وابستگی بسیاری به مسایل اجتماعی دارد؛ اما در ابعاد مکانی آن می‌توان قابلیت‌هایی را ارائه نمود که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فضاهای عمومی در شهرها نیز مورد استفاده قرار گیرد. از مهم‌ترین کارکردهای دلبستگی مکانی می‌توان به ایجاد امنیت در محیط، هدفمندی در اشخاص و ایجاد انسجام زمانی اشاره کرد. «رلف»،2 «گیفورد»3، «مزومدار»4، «گیلیانی»،5 «لو» 6و«آلتمن» 7 از صاحبنظران بنام این حوزه بشمار می‌روند. این نوشتار قصد دارد با ارائه تعریفی جامع و ساده از دلبستگی مکانی، نمونه‌ای از کارکردهای آن را نیز توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Place Attachment; a Functional and Conceptual Study

نویسنده [English]

  • Mehrdad Karimi Moshaver
Ph.D Candidate of Architecture
چکیده [English]

Place attachment is a concept which has been the core of many discussions recently. It can be briefly defined as a linkage between the person and the place. Although place attachment depends on the social issues, considering its place dimensions can help in planning the public spaces of the cities. The most usage of place attachment can be mentioned is safety, security and in the place.
Relph, Gifford, Low, Altman, Mazumdar, and Giuliani are the key authors that have studied about this title. The purpose of this paper is to define place attachment and its usage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Place Attachment
  • place dimension
  • Meaning
  • usage