به دنبال دریاچه تحلیلی بر معماری منظر دریاچه شهدای خلیج فارس در چیتگر

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری منظر

2 کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران

چکیده

دریاچه چیتگر یکی از پروژه‌های کلان شهری در منطقه شمال غرب تهران است که با هدف تلطیف هوا و جذب گردشگر ساخته شده است. اندیشه ساخت دریاچه در این ناحیه به نخستین برنامه‌‌های شهری توسعه تهران باز می‌گردد و نهایتاً در سال 1389 افتتاح شد. متخصصان محیط زیست درباره آن نظرات انتقادی جدی1 دارند. دیدگاه منظر نیز انتقاداتی جدی به فقدان استراتژی منظری شهر تهران در ارائه این پیشنهاد وارد آورده است. به دلایلی از جمله منحصربه‌فرد بودن تجمیع فعالیت‌های تفرجی در اطراف دریاچه و ابعاد وسیع آن در سال‌های اول پس از احداث، دریاچه با استقبال مواجه نشده است. در ابعاد کلان نیز، اجزای ناهمگون دریاچه در منظر و محیط موجب گسست منظر کوهپایه شده است.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد علاوه بر مقیاس کلان و میانی که ابعاد هویتی و طبیعی را نادیده گرفته‌اند تصمیمات پایین‌دستی در مرحله اجرای نیز صدمات بسیاری را بر آن وارد کرده است. تحلیل اجزای این پروژه منظر از ابعاد زیبایی‌شناسی تا آسایش اقلیمی و ذهنیت مخاطبان از آن، بیانگر این است که عدم وجود نگاهی یکپارچه و واحد در طول زمان اجرای پروژه سبب آشفتگی در برخی ابعاد مقیاس خرد و در نهایت عدم انطباق مجموعه با هویت طبیعی بستر شده است. رجوع به طرح و تحقیقات میدانی، این موضوع را ناشی از مداخلات غیرکارشناسی و برخورد سلیقه‌ای با آن می‌داند که در نهایت به رویکردی تزئینی منجر شده و هویتی واحد را بر طرح مترتب نساخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

In Search for a Lake Analysis of Landscape Architecture in Cheetgar Lake of the Persian Gulf Martyrs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jamshidyan 1
  • Seyed Sadegh Seyed Alipour 2
  • Elnaz Elahigholiloo 2
1 M.A. in landscape architecture
2 M.A. in landscape architecture, University of Tehran
چکیده [English]

As one of the metropolitan project in the north west of Tehran, Chitgar Lake was built with an aim to make the weather fine and attract tourists. The idea behind the construction of the lake in this area is linked to the first urban programs for Tehran expansion; it was finally opened in 2010. Environmental experts have serious critical comments about it. The view of Landscape has also some serious comments about lack of a landscape strategy for the city of Tehran in offering the suggestion. Due to some reasons including the unique integration of recreational activities around the lake and its large dimension in the first years after the construction, the lake has failed to appeal to anyone. On a large scale, the disparate elements of the lake in the landscape and environment have caused a break in the foothill landscape. Based on large, modest and small scales, the study of Chitgar Lake Project represents managerial and professional gaps in the definition, design, and implementation of the project. In each of the three dimensions, lack of interest in problems concerning the natural context and project subject has caused the failure to achieve the goals of the project and productivity of citizens. On the large scale, an obsolete modernist view and lack of sufficient expert in evaluating previous projects have led to a break in the landscape of the region. On average scale, a professional view on landscape, natural capabilities, and project outlook have been disregarded, and on small scale the multiplicity of ideas and interfering preferences, lack of consistent management from design through implementation and decorative look at landscape elements that arise from lack of landscape view, some consequences on comfort, aesthetics, and natural identity of the complex have ensued. It seems that the entire above matters which arise from order-based and nonprofessional management in an expert project at an upstream glance would have given rise to the results in this project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitgar Lake
  • Natural identity
  • Foothill landscape
  • Landscape break
  • Aesthetics