باغ ایرانی تهران منظر خلاق در تلفیق سنت با مدرنیته

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگر پست‌دکتری گروه چندرشته‌ای مورفوسیتی (لابراتوار MSC و AUS)

2 کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران

چکیده

در رویکرد نوین به هنر باغسازی، باغ به‌مثابه فضای‌جمعی شناخته و با میل به طبیعت و فرهنگ طراحی می‌شود. از این‌رو باغ‌های جدید تنها برای استفاده از هوای پاکیزه و آرامش مدنظر نیستند بلکه توسعه حیات مدنی شهروندان در آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است به‌طوری‌که در شهرهای توسعه یافته، یکی از اهداف اصلی گردشگران، بازدید از باغ‌ها و پارک‌های تاریخی و جدید است. برای گردشگران خارجی که به ایران می‌آیند نیز باغ ایرانی یک هدف است. باغ ایرانی که دست‌آورد منظرین جامعه ایران محسوب می‌شود نقش مهمی در بازگویی تمدن ایران دارد؛ لذا تنها حفظ و مرمت آثار گذشته به حالت موزه‌ای کافی نیست و تداوم آن مستلزم طراحی باغ‌های متنوع، مطابق با این کهن‌الگو با توجه به نیازهای امروز ایران است.
باغ ایرانی تهران که در سال ۱۳۹۱ توسط مهندسین مشاور پژوهشکده نظر طراحی و اجرا شد، از معدود نمونه‌های امروزی‌شده این کهن‌الگو در ایران است. این باغ در حال حاضر مورد استقبال اکثریت تهرانی‌ها قرار گرفته و موجب ارتقاء کیفیت فضا و بازیابی هویت ایرانی شده است. این پژوهش با نگاهی نقادانه به بخش‌های مختلف طرح باغ ایرانی، تأثیر آن بر محیط اطراف، میزان رعایت الگوهای طرح در مقایسه با الگوی اصیل، تعامل اجتماعی و کارکرد طرح در ارتباط با بستر، به ارزیابی مبانی نظری و روش‌شناختی پروژه می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Persian Garden of Tehran A Creative Landscape by Integrating Tradition into Modernity

نویسندگان [English]

  • Mohammad Atashinbar 1
  • Elnaz Mortazi Mehrabani 2
  • Noora Vahidian 2
1 Ph.D in Landscape Architecture, option Urban Landscape. Researcher of Morphocity multidisciplinary group
2 M.A. in Landscape Architecture, University of Tehran
چکیده [English]

In the new approach to the art of garden construction, garden is viewed as a collective space with a desire to the nature and culture. For this reason, new gardens are not considered only due to the use of clean air and comfort, but rather the development of civil life of citizens. That is to say, in developed cities, one of the main objectives of tourists is a visit to historic and new gardens and parks. For foreign tourists coming Iran, Persian gardens is a goal. Persian garden which is the landscape achievement of Iranian society assumes an important role in representing Iran's civilization; thus, it does not suffice to say that preservation and restoration of previous works in the form of museum-kept state as its continuity requires the design of diverse gardens in accordance with the archetype with regard to the modern needs of Iran.
Designed and constructed in 2012 by the consulting engineers of Nazar Research Center, Persian garden is a few among the modernized examples of the archetype in Iran. The garden is currently welcomed by most Tehranian people and has brought about the promotion of space quality and restoration of Iranian identity. The project "Persian garden of Dehvanak" is a move toward urban landscape design in which meaning constitutes the key component of a space. As the first experience of Persian garden design after a hundred years, the project is endowed with a mere historical approach to space; maybe it can be said that a fear of some sort is seen as the application of modern elements in the main concept, because of similar examples. On the contrary, in order to atone for this withdrawal of contemporary elements, an effort was made to design small spaces in the highest compatibility with today life. As a result, on the one hand Manzar Experts are recommended to utilize Persian historic gardens in their designs, and bring it close to the ongoing life of the citizens on the other hand. In the end, is there any contrast in the design approach, if there is, is it traditional or modern?
Furthermore, in garden landscape design, details should appeal to everyone most, whether to a consultant in cases such as the form of water feature or to an employer in making some changes in items such as design of planting. In designing small spaces and courtyards, building stone edges being conceived of as the design of an open space and carpeting would eliminate the fluidity and a sense of boundlessness. Meanwhile, a profound view can be spotted that multiplies the quality of space in the major or minor axes of the project without an edge or border with old trees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban landscape project
  • Persian garden
  • Tehran