رویکرد منظرین، راهکاری برای معماری آینده؛ مروری بر نظریات و رویکردهای مانوئل پالرم

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی همدان

2 کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

چکیده

معماران به معماری به عنوان شی و به منظر به عنوان زمینه می‌نگرد که صرفاً شی روی آن قرار می‌گیرد و کارکردی جز پس زمینه بودن ندارد می‌نگرند و در فرایند ساخت و ساز جایی که معماری تمام می‌شود را شروع منظر می‌دانند. برخلاف اکثر هنرها که شاهد دور شدن از جسمیت هستیم، در معماری شی‌گرایی را می‌بینیم. امروز این نوع نگرش در حال تغییر است و توجه به ارجحیت فضا و مکان بر توده منجر شده است تا بسیاری از معماران به منظر و رویکرد منظرین روی آورند. منظر به ایده‌های مرتبط به فضا نظم می‌دهد.
در این میان مانوئل پالرم، معمار و نظریه‌پردازی است که در گستره فراتر از معماری ساختمان، با تآکید بر ساخت منظر، پیچیدگی‌های دنیای امروز را تعریف می‌کند. وی در بستر منظر برای معماری معنا قایل است و در منظر نه به دنبال کالبد، بلکه ارتباط آن با انسان است. پالرم تعریف جدیدی از فضا و مفهوم آن ارایه می‌کند و از آن به عنوان پیامد تحولات خاص یاد کرده که نیاز به ابزارهای ویژه تجزیه تحلیل‌ و چارچوب‌های ادراکی جدید دارد و پارامترهای جدیدی را فراتر از پارامترهای اقلیدوسی و دکارتی برای فهم آن بیان می‌کند.
 وی تجربیات متفاوتی در زمینه‌های معماری، برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و منظر داشته و بر موضوع ساخت منظر به عنوان سنتزی از اقدامات مجزای حفاظت و دگرگونی سرزمینی تمرکز کرده است. اکثر کارهای مطالعاتی و اجرایی او در جزایر قناری است. وی معتقد است پیچیدگی‌های اجتماعی، انسان‌شناختی، فرهنگی و طبیعی خاصی در این جزایر نهفته که فعالیت در آن را برای او جذاب می‌سازد. نتیجه تمرکز او بر چیزی که او "پدیده فرهنگی" این جزایر می‌داند، وی را به دستاوردهای متفاوتی قیاس با سایر نظریه‌پردازان رسانده است. سکوت و بعد از سکوت، عدم قطعیت، فضا، رابطه دوسویه انسان و طبیعت مهمترین رویکردها و دیدگاه‌های پالرم هستند که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landscape approach, a solution for future architecture; a review on Manuel Palerm’s landscape theories and approaches

نویسندگان [English]

  • Amir Radaei 1
  • Sara Radaei 2
1 M.A. in architecture, Islamic Azad University of Hamedan.
2 M.A. in landscape architecture, University of Tehran.
چکیده [English]

Juan Manuel Palerm Salazar is an architect and theorist who describes architecture beyond the constructional aspects and emphasizes on the landscape in the new complex world. He presents a new definition of space and also conceptual and physical dimensions and refers to it as a consequence of specific changes in the modern world whuch requires analysis tools and new conceptual frameworks. Alike his colleagues, He believes in new parameters beyond Euclidian and Cartesian ones and presents some cases.
He has showcased his professional experience in different fields of architecture, urban planning and regional planning and has focused on landscape as a synthesis of separate measures, land conservation and land development.
Since 1986 he has developed architecture, city planning and landscape projects in the Canary Islands and internationally in other countries. He declares that the social complexity of cultural and natural anthropology which is hidden in these islands encourages him to work and showcase his ideas in this region. Since 2006, cultural events such as biennials have been held by Palerm’s contribution. His focus on “cultural events” in these islands has resulted in different achievements from other theorists. The consequences of his studies are a simple look to landscape and how it can be defined as environment which surrounds us as well as a focus on culture. He seeks for missing bonds in architecture while declaring his new theories.
The world is an increasingly noisy place, of growing contrasts, where it is more and more difficult for man to relate to nature.
He seeks for silence to hear the world and perceive land developments in the chaos of modern world. He defines landscape as our surrounding environment and tries to relate his landscape and architectural projects to the modern world. He describes the complexity of landscape as a multifaceted reality that one can only conceive an aspect of it depending on his position. He does not try to accept or reject previous landscape theories and congregates them to a new condition of landscape which is our surrounding environment. He believes that beauty lies in understanding the concept of mind enjoyment as well as experiencing it.
That is the reason of including harmony and rhythm in the category of effective ideas in landscape design. Instead of discussing the definition and quiddity of landscape which is not commented or discussed anymore in the modern world, he looks for tracks of culture on the Canary Islands to answer land developments and its potentials. Palerm seeks for the quiddity of landscape beyond the human relations, effective relations in landscape creation and the relationship of landscape and the surrounding environment.
This research tries to introduce Palerm, his professional career and experience and his theories and researches in this field. His approaches in perception of landscape, silence, culture and cultural events and the correlation of human and landscape, aesthetic quiddity and finally the consequence of approaches and theories are discussed as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Juan Manuel Palerm Salazar
  • Canary Islands
  • silence
  • Uncertainty
  • Landscape perception
  • Matrix