علی‌اکبر نصرآبادی : نقش منظر بر تنه درختان

نوع مقاله : گزارش

چکیده

"نظریه‌های نو" عنوان کارگاهی است که مرکز پژوهشی نظر برای صاحبنظرانی تدارک می‌بیند که در پی تجربه و تأمل موضوعی خاص، تفسیری نو از پدیده‌های قدیم به‌دست داده‌اند. در سومین جلسه از کارگاه نظریه‌های نو در تاریخ 2/3/91 مهندس "علی‌اکبر نصرآبادی" ـ معمار و نقاش ـ از تکنیک نقاشی‌های خود به نام "چوب سوز" و ایده آثار خود تحت عنوان درختان راوی می‌گوید.
گزارش مختصری از این نشست که در نمایشگاه آثار ایشان برگزار شد در ادامه خواهد آمد.

عنوان مقاله [English]

Ali akbar Nasrabadi: Inscription of Landscape on the Boughs