محله گرایی در تهران : گامی به سوی شهر انسان‌گرا

نویسنده

دکتری شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری، مشاور مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران


عنوان مقاله [English]

Neighborhoodism in Tehran: A Step toward the Humanistic City

نویسنده [English]

  • Nasser Barati
Ph.D in Urbanism
چکیده [English]

-