لزوم پرداخت قوانین ساخت و ساز شهری به معنای نشانه‌ها

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دکتری معماری

چکیده

برج‌ها به دلیل جایگاه نشانه‌ای در شهرها، دارای اهمیت زیادی در تولید معنا هستند. هرچند همه عناصر شهری برحسب موقعیت و اهمیت خود بار معنایی دارد؛ اما معنای برج‌ها به دلیل موقعیت ویژه آنها در شهر دارای اهمیت خاصی است که به توجه بیشتری نسبت به سایر عناصر شهری نیاز دارد. توجه به تداوم معنایی برج‌ها می‌تواند عامل ایجاد هویت در شهر باشد.
معنای برج در طول تاریخ ایران را می‌توان به طور کلی در دو مقطع بررسی کرد. دوره اول را می‌توان تا شروع قرن معاصر و دوره بعد را از ابتدای قرن معاصر تا کنون دانست. این تقسیم‌بندی حکایت از تغییر نگاه به موقعیت برج‌ها در شهر دارد که در نهایت موجب می‌شود تا شخصیت نشانه‌ای آنها تحت تأثیر قرار گیرد و معناآفرینی آنها نیز تغییر کند.
تأکید این نوشتار بر توجه به اهمیت معناآفرینی برج‌ها در قوانین ساخت‌و‌ساز شهری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Mehrdad Karimi Moshaver
Ph. D in Architecture
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -