تأثیرات ساختارهای میان‌افزا بر تحریک نوسازی در بافت‌های فرسوده

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری

2 کارشناس ارشددطراحی شهری

چکیده

در دوران معاصر، عدم اتخاذ تدبیر مناسب و فقدان عزم بازدارنده عوامل فرسودگی، منجر به افزایش وسعت فرسودگی‌های شهری به خصوص در بافت‌های کهن شده‌ است. اقدامات اخیر نیز که با عنوان «طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری» و همچنین با عناوین «طرح‌های ساماندهی»، «طرح‌های ویژه بافت‌های مسئله‌دار» و یا «طرح‌های منظر شهری» مطرح می‌شود، در روند مطالعات خود به بررسی راهکارهای محرک توسعه در بافت مذکور می‌پردازد و در نهایت با ارائه پروژه‌هایی در مجموعه، آن را به عنوان عوامل محرک در نوسازی، بهسازی و یا توانمندسازی بافت معرفی می‌کند. بنابراین بررسی و ارزیابی رویکردهای موجود در نوسازی بافت‌های فرسوده و عوامل تأثیرگذار بر تحریک توسعه در چارچوب بهسازی و نوسازی این‌گونه بافت‌ها هدف این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Inter Productive Structures on Renovating Stimulation in Urban Decay

نویسندگان [English]

  • Roja Alipour 1
  • Masoud Khademi 2
1 M.A. in Urban Design.
2 M.A. in Urban Design
چکیده [English]

During the current era, the lack of determination in confining the decayed structures has lead to urban decay growth especially in run down parts of the cities. Recent procedures such as “urban decay regeneration and renovation”, “urban decay crisis special design”, “structural reorganization “ and “urban improvement design “, focus on development stimulus strategies in the process of studying and present projects as a development stimulus in urban decay regeneration. Therefore, the assessment of the existing approaches in renovation of urban decay and evaluation of effective factors in development stimulation in a framework of urban regeneration and renovation is the main objective in the current paper. Hypothesis: new inter productive structures are the main development stimuli in the urban decay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • run down
  • new structures
  • inter productive development
  • Development Stimulus