تحلیل ساختار منظر خیابان

نوع مقاله : گزارش

نویسندگان

چکیده

«شهر را به واسطه خیابان‌های آن می‌توان مورد خوانش قرار داد». «استفان دوادی» متخصص تحلیل پویایی سیستم‌های خارج از تعادل در دانشگاه پاریس ۷، سخنرانی خود را با این جمله آغاز کرد. وی در ادامه با توضیح اهمیت شناخت ساختار خیابان‌های یک شهر افزود : «وقتی به یک شهر فکر می‌کنیم، ابتدا به خانه‌ها می‌اندیشیم در حالی که خانه‌ها می‌توانند خراب یا رها شوند و به جای آن‌ها چیز دیگری ساخته شود؛ اما خیابان‌ها پایدار باقی می‌مانند». گروه چندرشته‌ای دکتر دوآدی، متشکل از فیزیکدان، معمار، معمار منظر، جامعه‌شناس، شهرساز و جغرافیدان، با هدف طراحی افزونه‌ای با نام مورفئو (Morpheo) برای نرم‌افزار GIS، شاخص‌هایی را برای خوانش پدیده پیچیده شهر تعریف کرده است. با اضافه‌نمودن این افزونه می‌توان به تغییرات و معنای خیابان در شهر دست یافت. ایده اصلی طراحی این افزونه استفاده از شاخص‌های توپولوژیک (شاخص‌هایی که با تغییر هندسه تغییر نمی‌کنند، غیر از بریده شدن) در راستای تحلیل نقشه ساده‌شده براساس خیابان‌هاست.
استفان دوآدی در کارگاه «فرایندشناسی منظر خیابان»، با تکیه بر بازدید خود از محله‌های تهران، سؤالاتی را در خصوص ارزیابی شاخص ساختارمندی مطرح نمود. وی با راستی‌آزمایی نتایج بدست آمده از تحلیل نقشه تهران و مشاهده میدانی خود، به دنبال بررسی میزان دقت افزونه مورفئو و معرفی آن بود. دوآدی با نمایش تصاویر مختلف از خیابان و پرسیدن نظر حضار درباره ساختارمندی آن و تطابق آن‌ها با نقشه تحلیل‌شده (قبل از بازدید)، توضیحاتی درباره علت و چگونگی ساختارمندی هر تصویر ارائه کرد.

عنوان مقاله [English]

Analysis of Street Landscape Structure

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Alsadat Dehghan
  • Zeinab Hanzakian
چکیده [English]

“A city can be read through its streets”. Stéphane Douady, Professor of Dynamics of Out-of-Equilibrium Systems in Paris Diderot University began his speech with these words. He continued by explaining the significance of the street structure: “When we think of a city, we first think of the houses. While they can be replaced when destroyed or abandoned, the streets remain stable”. Dr. Douady’s multidisciplinary team, consisting of physicists, architect, landscape architect, sociologist, urban planner and geographer aim design a plug-in called (Morpheo) for GIS Software in order to define indicators for the reading of city as a complex phenomenon. Adding this plug-in can can result in understanding city changes and meaning. The main idea of this plug-in is to use topological indices (indices that do not change with changing geometry, other than cutting off) in order to analyze Simplified map on the basis of streets.
Stephen Douady in the workshop of “process of urban landscape” relying on his visit to Tehran neighborhoods, raised questions about the evaluation of structured indices.
He tried to test the accuracy of Morpheo plug-in by verifying the results of Tehran map analysis and his field observations. He explained the reasons for structures by showing different images of the street and asking about their structure and their adaptation with the analyzed plan.