زیبایی تهرانی

نوع مقاله : گزارش

نویسندگان

چکیده

کارگاه تخصصی تهران‌‌پژوهی در راستای همایش دوم پدیدارشناسی منظر شهری با عنوان «زیباشناسی فضای جمعی» در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد. بازدید خانم دکتر «مارتین بوشیه» از تهران و مطرح‌شدن تفاسیر ایشان از برخی نقاط شاخص آن، مجالی کوتاه برای ارزیابی رویکرد و روش مداخله‌های زیباسازانه در شهر تهران به‌شمار می‌رود. اگرچه مخاطبان اصلی منظر، شهروندان هستند، اما شنیدن نظرات تخصصی با نگاهی متفاوت می‌تواند مفهوم تازه‌ای از شهر را در اختیار قرار‌دهد : یادآوری ظرفیت‌های موجود شهر، که به‌واسطه مشاهده هر روزه چندان قابل تشخیص نیست و تلنگری برای درک اشتباهاتی که گاه به سبب برداشت نادرست از مفهوم زیباشناسی رخ می‌دهد.    
این برنامه فرصتی بود تا اقدامات حوزه زیباشناسی در تهران با نگاهی دیگر نقد شود؛ نه گفته شود «همه‌چیز خوب است» و نه آن‌که «اقدام مثبتی دیده نمی‌شود». مقایسه تجربیات زیباشناسی تهران با نمونه‌های جهانی، این امکان را به‌وجود آورد که زیباسازی در تهران با زاویه‌ای بازتر بررسی شود.

عنوان مقاله [English]

Tehranian Beauty

نویسندگان [English]

  • Parichehr Saboonchi
  • Atefeh Mahdavi
چکیده [English]

The special Workshop of research on Tehran was held in the second conference of the phenomenology of the urban landscape as “Public Space Aesthetic “at the Museum of Contemporary Art in Tehran. Visit of Dr. “Martine Bouchier” from Tehran and her interpretations on some parts of the city can be considered a chance for evaluating the approaches and intervening methods of beautification in Tehran. Although citizens are the primary users of landscape, hearing expert opinions with a distinctive approach can offer a new definition from the city: recalling the existing capacities of the city, which is not detectable by daily observations and reminds us to recognize our mistakes that have occurred due to misunderstandings of aesthetics.
This program was an opportunity to criticize aesthetic actions in Tehran from a different viewpoint rather than saying “everything is good” or “no positive action is achieved”. Tehran aesthetic actions in comparison with global aesthetic experience provided a more open position to be reviewed in Tehran beautification.