زیباشناسی فضای جمعی؛ ارزیابی زیبایی در سه فضای شهر تهران

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

چکیده

فضای جمعی و زیباشناسی دو مفهومی هستند که امروزه در ادبیات شهری جایگاه وسیعی را به خود اختصاص داده‌اند. نقطه پیوند این «دوگانه» در مقوله معنای فضا نزد انسان و نقش او در شکل‌دهی به این معناست. اقدامات زیباشناسانه از طریق مداخله انسان در فضای جمعی به بروز معنا در تجربه محسوس مخاطب از آن می‌انجامد. این اقدام، میزان انطباق معنا را با ذهن مخاطب تعیین می‌کند. هرچه اقدام زیباشناسانه با ذهنیت جامعه هم‌سوتر باشد، مخاطب معنای عمیق‌تری از فضای جمعی دریافت خواهد کرد. در مقابل، اقدامات زیباشناسانه که اغلب به دلایل ایدئولوژیک، اقتصادی، بی‌برنامگی از ذهنیت جامعه به‌دورند، در محصول خود به‌وضوح دچار آشفتگی و بی‌معنایی می‌شوند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Space Aesthetics; Aesthetic Evaluation of Three Cases in Tehran

نویسنده [English]

  • Maryam Mansouri
چکیده [English]

Social space and aesthetics are the two concepts occupying nowadays a vast position in urban literature. The link for this "dual" stays in the sense of space for human and his role in founding this notion. Aestheticization actions through human intervention in social space guide us to the emergence of a sense in the tangible experience of the audience. These actions determine the compliance between the mind of the audience and the sense. More harmonized is the aestheticization action with the society’s mind; deeper will be the sense of the space for the users. In contrast, aestheticization actions that are far from the society’s mind- usually for ideological, economical or missing program reasons; turn clearly meaninglessness and confused in their product.
Idealistic perspectives in aestheticization actions on social space are [often] unsuccessful and meaningless due tobeing far from the real society’s life and the user’s mind,.
When the aestheticization action isn’t harmonized with the method of intervention in the social space, the level of compliance between its aim and the product tends to decrease and the social space may fail. Since the aestheticization action is somehow a human’s intervention for giving a sense to the space, it includes its activities in space and its subjective importance for the user. Those aestheticization actions that follow only an ideological aim and to realize, track one-dimensional tools, cannot achieve their aim and turn meaningless.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social space
  • Aesthetics
  • Aestheticization action
  • Tehran