کلیدواژه‌ها = مراکز خرید
تعداد مقالات: 2
1. مال‌، نمود امروزین فضای عمومی در تهران؟

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 42-53

شهرزاد خادمی؛ سارا علی پور