دوره و شماره: دوره 4، شماره 21، اسفند 1391، صفحه 3-72 
1. نور ایران

صفحه 5-5

سید امیر منصوری


15. نورپردازی تعاملی؛ رویکرد پروژۀ Light Scraper

صفحه 56-60

سعید غلام‌پور؛ ماریه مهران‌نژاد