کلیدواژه‌ها = مراکز نوین تجاری
تعداد مقالات: 1
1. سرزندگی فضاهای پشتیبان در مراکز نوین تجاری

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 54-67

الهام نهاوندی؛ الهام ضابطیان؛ احمد پوراحمد؛ رضا خیرالدین