کلیدواژه‌ها = ژیل دلوز
1. حرکت با حباب در لایه های ذهن

دوره 1، شماره 5، زمستان 1388، صفحه 54-57

مرضیه امامی میبدی