نویسنده = سحر اردانه
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابى طرح پیاده‌راه پانزده خرداد تهران

دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، زمستان 1390، صفحه 74-79

سروین الهى؛ سحر اردانه