نویسنده = کیوان خلیجی
1. تأثیر سیاست تجمیع بر سیمای شهر

دوره 4، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 40-43

کیوان خلیجی


2. نگاهی به سند راهبردی طراحی منظر شهری تهران

دوره 2، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 72-75

کیوان خلیجی


3. پیشنهادی چندوجهی برای گونه‌بندی فضاهای عمومی

دوره 2، شماره 7، بهار 1389، صفحه 38-41

رضا بصیری مژدهی؛ کیوان خلیجی


4. مروری بر دلایل عدم تحقق طرح های جامع/ نمونه موردی : طرح جامع شهر بانه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 31-35

محمد صالح شکوهی بیدهندی؛ کیوان خلیجی